Aşağıdaki Dökümü Yapılmış Evraklarla Birlikte Kooperatif Ortağı (Devir Eden) Ve Kooperatif Ortaklığını Alan (Devir Alan) Bizzat Kooperatif Merkezine Gelerek Hazırlanacak Olan Devir Dilekçeleri Huzurda İmzalanacaktır. 

Dudullu Osb Ye Verilmek Üzere Hazırlanmış Olan Taahhütname Doldurulup Devir Alan Tarafından İmzalanacaktır. 

Sanayi Sitemiz Dudullu Osb Sınırları İçinde Yer Alması Nedeniyle Osb Kanunu Gereği Taşınmazların Üzerine Konulan Şerhin Devamı İçin Dudullu Osb Den Olur Yazısı Alınacaktır.

Evraklar

Şahıslar İçin Gerekli Evraklar:

 

1-Devir Alan Ve Devir Eden Ortakların Kimlik Fotokopileri

 

Şirketler İçin Gerekli Evraklar (Devir Eden Ve Devir Alan):

 

1-İmza Sirküsü Fotokopisi

2-Güncel Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

3-Faaliyet Belgesi Fotokopisi

4-Vergi Levhası Fotokopisi

5-Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi