İşyeri Giriş/Çıkış İşlemleri

 

İşyeri Giriş İşlemleri

İştigal Konusu, Site Yönetim Planı Hükümlerine Uygun Olan İşletmelerin Aşağıdaki Evrakları Hazırlayarak Kooperatif Yönetim Merkezine Elden Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Evraklar

  1. Kira Kontratı Aslı
  2. Kooperatife Ait Özel Şartlar Eki
  3. Osb Yasası Gereği Taahhütname 
  4. Vergi Levhası
  5. İmza Sirküsü/İmza Beyannamesi
  6. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi
  7. Aydınlatma Metni
  8. Kvkk Veri Kullanım İzin Yazısı
  9. Şahıs Firmaları İçin Kimlik Fotokopisi

Not:  Tüm Evrakların Aslı Görüldükten Sonra Fotokopileri Çekilerek Geri İade Edilecektir.

İşyeri Çıkış İşlemleri

İlgili İşletmeden Çıkış Yapılacağına Dair Dilekçe Gerekmektedir.

 

Elektrik Açılış / Kapanış İşlemleri

    

Elektrik Açılış İşlemleri

İşyeri Giriş İşlemleri Tamamlandıktan Sonra Tarafınıza Teslim Edilen Elektrik Başvuru Yazısı , Ekleri Ve Elektrik Sözleşmesi Doldurularak Dudullu Osb Bölge Müdürlüğünün idosb@İdosb.org.tr Mail Adresine Taranarak Gönderilmesi Gerekmektedir. 

Elektrik Kapanış İşlemleri 

İlgili İşletmeden Çıkış Yapılacağına Dair Dilekçe Alındıktan Sonra Borcu Yoktur Yazısı Hazırlanıp İşletmeye Teslim Edilir. Bu Yazı Ve Elektrik Sözleşme İptal Yazısı Dudullu Osb Bölge Müdürlüğünün idosb@İdosb.org.tr Mail Adresine Taranarak Gönderilmesi Gerekmektedir.

 

Elektrik Güç Artırımı İşlemleri

 

Kooperatif Yönetim Merkezi Teknik Birim Servisine Danışılması Gerekmektedir.

 

Devir İşlemleri

 

Aşağıdaki Dökümü Yapılmış Evraklarla Birlikte Kooperatif Ortağı (Devir Eden) Ve Kooperatif Ortaklığını Alan (Devir Alan) Bizzat Kooperatif Merkezine Gelerek Hazırlanacak Olan Devir Dilekçeleri Huzurda İmzalanacaktır. 

Dudullu Osb Ye Verilmek Üzere Hazırlanmış Olan Taahhütname Doldurulup Devir Alan Tarafından İmzalanacaktır. 

Sanayi Sitemiz Dudullu Osb Sınırları İçinde Yer Alması Nedeniyle Osb Kanunu Gereği Taşınmazların Üzerine Konulan Şerhin Devamı İçin Dudullu Osb Den Olur Yazısı Alınacaktır.

Evraklar

Şahıslar İçin Gerekli Evraklar:

 

1-Devir Alan Ve Devir Eden Ortakların Kimlik Fotokopileri

 

Şirketler İçin Gerekli Evraklar (Devir Eden Ve Devir Alan):

 

1-İmza Sirküsü Fotokopisi

2-Güncel Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

3-Faaliyet Belgesi Fotokopisi

4-Vergi Levhası Fotokopisi

5-Sicil Tasdiknamesi Fotokopisi

 

 

İşyeri önü sundurma işlemleri

 

İşyerinin Ön Cephesine Yapılması Planlanan Sundurma İçin Aşağıdaki Tip Proje  Dudullu Osb Bölge Müdürlüğünce Onaylanır.  Taahhütnamenin Noterden Tasdiki Esas Ve Şarttır. Tip Proje Kaşeli Ve İmzalı Olarak 2 Nüsha Hazırlanacaktır. Mülk Sahibinden Muvaffakatname Alınacaktır. Evrakların Hepsi Kooperatif Yönetim Merkezine Elden Teslim Edilecektir. 

 

 

İşyeri önü kompresör / basınçlı Kap işlemleri

 

İşyeri Dışında Yapılması Planlanan Kompresör Kabini İçin Aşağıdaki Tip Proje  Dudullu Osb Bölge Müdürlüğünce Onaylanır.  Taahhütnamenin Noterden Tasdiki Esas Ve Şarttır. Tip Proje Kaşeli Ve İmzalı Olarak 2 Nüsha Hazırlanacaktır. Mülk Sahibinden Muvaffakatname Alınacaktır. Evrakların Hepsi Kooperatif Yönetim Merkezine Elden Teslim Edilecektir. (Dudullu Osb Onayı Alındıktan Sonra Tip Proje, Uygulama Şartnamesine Göre Tatbik Edilecektir.)