İşyeri Giriş İşlemleri

İştigal Konusu, Site Yönetim Planı Hükümlerine Uygun Olan İşletmelerin Aşağıdaki Evrakları Hazırlayarak Kooperatif Yönetim Merkezine Elden Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Evraklar

  1. Kira Kontratı Aslı
  2. Kooperatife Ait Özel Şartlar Eki
  3. Osb Yasası Gereği Taahhütname 
  4. Vergi Levhası
  5. İmza Sirküsü/İmza Beyannamesi
  6. Güncel Ticaret Sicil Gazetesi
  7. Aydınlatma Metni
  8. Kvkk Veri Kullanım İzin Yazısı
  9. Şahıs Firmaları İçin Kimlik Fotokopisi

Not:  Tüm Evrakların Aslı Görüldükten Sonra Fotokopileri Çekilerek Geri İade Edilecektir.

İşyeri Çıkış İşlemleri

İlgili İşletmeden Çıkış Yapılacağına Dair Dilekçe Gerekmektedir.