YÖNETİM KURULU
Muammer ÖZTÜRK

Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin Vehbi CEBECİ

Yönetim Kurulu 2. Başkanı

Bürhan Çeceli

Yönetim Kurulu Muhasip Üye

Çetin ÜSTAŞ

Yönetim Kurulu Yazman Üye

Rıfkı ÇOKLAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Rıfat YANAR

Yönetim Kurulu Üyesi

Görkem KANBUROĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

DENETİM KURULU
Hüseyin BOSTANCI

Denetim Kurulu

Metin NAİMOĞLU

Denetim Kurulu

GENEL MÜDÜR
Melih TUNÇAY

Genel Müdür

DANIŞMANLAR
H. Özer ÖZBEKREM

Hukuk Danışmanı

Kemal ÖZMEN

Mali Danışman