İşyeri Dışında Yapılması Planlanan Kompresör Kabini İçin Aşağıdaki Tip Proje  Dudullu Osb Bölge Müdürlüğünce Onaylanır.  Taahhütnamenin Noterden Tasdiki Esas Ve Şarttır. Tip Proje Kaşeli Ve İmzalı Olarak 2 Nüsha Hazırlanacaktır. Mülk Sahibinden Muvaffakatname Alınacaktır. Evrakların Hepsi Kooperatif Yönetim Merkezine Elden Teslim Edilecektir. (Dudullu Osb Onayı Alındıktan Sonra Tip Proje, Uygulama Şartnamesine Göre Tatbik Edilecektir.)